Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Prihláška na kurz

Kontaktné informácie

Výber kurzu

Vyplnením a odoslaním prihlášky potvrdzujem, že som sa oboznámil a súhlasím s informáciami uvedenými v GDPR a udeľujem AUTOŠKOLE SMILE súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dosihnuté vzdelanie, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v prihláške za účelom spracovania prihlášky. Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.