Chceš žiť, pracovať alebo cestovať po Európe? Urob si vodičák u nás.

– pomôžeme Ti po ukrajinsky

– u nás máš aj testy v ukrajinčtine

– ukrajinsky hovoriaci inštruktor

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia podľa zákona o cestnej premávka:

(1) Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

 • a) dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
 • b) má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januárakalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,
 • c) dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky viac aspoň šesť mesiacov,
 • d) je zdravotne spôsobilý,
 • e) je psychicky spôsobilý (platí pre skupinu C,CE,D,DE)
 • f) podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • g) získal odbornú spôsobilosť,
 • h) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • i) nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • j) nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • k) nemá zadržaný vodičský preukaz,
 • l) nemá odobraté vodičské oprávnenie,
 • m) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • n) nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
 • o) nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený,
 • p) nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny alebo podskupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny alebo podskupiny.

Prihlás sa ešte dnes

ONLINE PRIHLÁŠKA

Nastavenia súborov cookie

Pre správne fungovanie našej webovej stránky používame potrebné súbory cookie, ktoré sa inštalujú automaticky. Umožňujú zabezpečenie, prístupnosť a správu siete. Keďže chceme zlepšiť Vaše skúsenosti s našou webovou stránkou, chceme nastaviť funkčné, analytické a sociálne súbory cookie, ktoré merajú, ako používate našu webovú stránku a umožňujú personalizovanejší obsah. Preto zdieľame informácie o vašom používaní našej webovej stránky s našimi partnermi. Tieto informácie sa môžu kombinovať s inými údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili v rámci Vášho používania služieb. Niektoré služby našich partnerov sa nachádzajú v USA, ktoré Európsky súdny dvor považuje za krajinu bez primeranej úrovne ochrany údajov. Existuje možnosť a riziko, že vaše osobné údaje budú spracúvané orgánmi USA na účely kontroly a dohľadu. Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že súbory cookie na našej webovej stránke môžeme používať my, ako aj poskytovatelia tretích strán (aj v USA) a že údaje môžu byť zdieľané (čl. 49. GDPR), pokiaľ výnimočne nie sú k dispozícii iné vhodné záruky. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súbory cookie môžete konfigurovať v časti Nastavenia.

Podrobné informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov – Cookies.

Povedali o nás