Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: AUTOŠKOLA SMILE s.r.o.
Sidlo: Tomášikova 4857/36, 080 01 Prešov
IČO: 52 802 264
IČ DPH: SK2121141649
DIČ: 2121141649
WEB: https://autoskolasmile.sk
OR: Zapísaná v ORSR, oddiel: Sro, vložka č. 39440/P

 

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Jusko
Telefón: 0948 09 89 89
Email: autoskolasmile@gmail.com

 

Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby upravuje

 

Zodpovedná osoba DPO

 

Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje návštevníkov web stránky

 

Účel spracovania osobných údajov

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 

Práva dotknutej osoby

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracovaní osobných údajov sa dodržiavajú zásady a podmienky spracovania osobných údajov zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle §79 zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch, ktoré spracuváva