Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Testy

Popis

testy

Na preskúšanie vedomostí sú určené Testy pre autoškoly – Motocykle a osobné autá (140 strán, farebná tlač) vytvorené kombináciou 35 oficiálnych policajných testov pre skúšky vodičov motocyklov a osobných áut. Stačí publikáciu rozobrať a vyplniť.