Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Doplnková jazda

Popis

Jazda nad rámec, pre ľudí, ktorí sú u nás vo výcviku, napr. pred skúškami.